Nyheter

20.04.2017

Leverer og forhandler for Sonans Gruppen

Bilde:Terje Ravnsbord

ePartner og Telering leverer teletjenester i stor skala til konsernet Sonans Gruppen og avtalen er på nasjonalt nivå. 

- Vi kjøper i utgangspunktet mye fra Telering-bedriften ePartner. Det begrenser seg ikke til mobiltelefoner, men også datautstyr, servere og andre nettverkskomponenter, sier IT-direktør Terje Ravnsborg i Sonans.

Svært fornøyd
Han sier videre at Sonans er svært fornøyd med leveransene. Kundeforholdet har pågått gjennom mange år. IT-direktøren fremhever at Sonans er spesielt begeistret for tjenestene de får innen teletjenester.
- I dette ligger det at Telering og ePartner fremforhandler gode avtaler gjennom Telenor. Vi kjøper mange abonnementer og da er det helt avgjørende at vi oppnår konkurransemessige priser og vilkår, fortsetter Ravnsborg.

På konsernnivå
Avtalen med Telering og ePatner er på konsernnivå og alt organiseres derfra videre til de drøyt 45 lokasjonene til Sonans, som er en betydelig aktør innenfor utdanning og kursing. Det er cirka 500 ansatte i selskapet. 
- Når vi kjøper så mye er det naturligvis helt avgjørende at vi som kunde er tilfredse. Det er vi i høyeste grad med det vi får innen utstyr relatert til tele og data, avslutter Ravnsborg.