Nyheter

04.05.2016

Vant stort NSB-anbud

Telering Bedrift APRO skal levere mobiltelefoner, nettbrett, tilbehør og servicetjenester til virksomhetene i NSB konsernet.

Kontrakten har en estimert verdi på mellom 30 og 40 millioner kroner i avtaleperioden som er inntil fire år. For kort tid siden fikk Telering Bedrift APRO utvidet en avtale med Oslo kommune tilsvarende inntil 80 millioner kroner. 

 - NSB er en betydelig kunde og det er ikke til å legge skjul på at det var knyttet mye prestisje i det å vinne kontrakten. Vi har enorm vekst av offentlige kunder som utelukkende er vunnet på anbud og i hard konkurranse med andre aktører, sier styreleder Ronny Røsand i Telering Bedrift APRO.

NSB gjennomførte en anbudskonkurranse med fokus på gode priser og forenkling av administrasjon av ordrer. NSB fikk gode priser og bestillingssystemet til Telering Bedrift APRO ble vurdert som best i konkurransen.

- Vi er fornøyd med at det er flere som konkurrerer om å tilby tjenester til NSB. Telering Bedrift APRO vant denne gangen med et tilbud som var best på kombinasjonen pris og kvalitet, sier Trude Østby Dahl, direktør IT i NSB Konsern.

Telering Bedrift APRO er systemintegrator for Telenor og NetCom, og en del av den landsdekkende Telering kjeden. Selskapet holder til i Sandefjord.

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med en omsetning på 15 milliarder kroner i 2014. Konsernet har cirka 13.000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet består av en rekke hel- og deleide datterselskaper. Persontrafikk med tog og buss, samt godstrafikk på jernbane utgjør konsernets hovedvirksomheter, i tillegg til utvikling av eiendom og kollektive knutepunkt.